06-12438991 (Willem de Boer)      info@deboerwestwoud.nl

Kwaliteitsgarantie

Elke exportzending gaat vergezeld van een analyserapport om de pure kwaliteit van de betreffende partij te garanderen. Daarnaast vindt op locatie continue analyse van het spoelwater plaats om te controleren dat er geen sprake is van residuen van bestrijdingsmiddelen. Het teeltproces is GlobalGAP gecertificeerd, voluit: Global Good Agricultural Practice. Dit kwaliteitssysteem stelt de eisen vast waar verse producten van boeren en tuinders wereldwijd aan moeten voldoen op het gebied van voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit.

Het Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) Certificaat hebben wij ook in het bezit. Bedrijven met het VVAK certificaat voldoen hierdoor aantoonbaar aan de Europese hygiëne-eisen voor voedsel en diervoeder, zoals die met ingang van 1 januari 2006 van kracht zijn. Deze eisen maken onderdeel uit van de voorwaarden voor het verkrijgen van de bedrijfstoeslag.