06-12438991 (Willem de Boer)      info@deboerwestwoud.nl

Gwarancja jakości

Do każdej przesyłki eksportowej zostaje dołączony raport analityczny w celu zagwarantowania czystej jakości odnośnej partii. Poza tym, w lokacji, w sposób ciągły ma miejsce analiza wody do płukania w celu skontrolowania, czy nie znajdują się w niej pozostałości pestycydów.  Proces uprawy jest certyfikowany GlobalGAP, pełna nazwa: Global Good Agricultural Practice. Ten system jakości ustala wymogi, które na całym świecie muszą spełniać świeże produkty od rolników i ogrodników w zakresie bezpieczeństwa żywności, trwałości i jakości. Posiadamy również certyfikat Bezpieczeństwa żywności i pasz  w Rolnictwie (PAFF). Firmy posiadające  certyfikat  PAFF wyraźnie spełniają europejskie Wymogi higieny dla żywności i pasz dla zwierząt, na mocy wymogów, mających zastosowanie od dnia   1 stycznia 2006. Wymogi te są częścią warunków do otrzymania dotacji na firmę.